Bou jou stoet om 'n stamvader

Die natuurlike teelperiode van voëls, waaronder 'n duifklas, is vanaf 1 Augustus tot 1 Februarie. Die teelperiode is die oorsaak dat die duiwe in u vlieghok van 1 Augustus af elke jaar broeis raak. Die wyfies is gedurig eierdraend en die mannetjies dryf die wyfies so dat hulle fisiek geen energie oor het om suksesvol aan wedvlugte deel teneem nie.

Dit is my mening dat hierdie periode ook die korrekte tyd is wanneer u, u stoetduiwe moet oppaar vir die teling van jonges vir die daaropvolgende jaar se vliegseisoen. Dit is ook my mening dat daar nie vroeg in die seisoen jonges geteel moet word nie aangesien hierdie vroeë jonges die siekte wat in die broeihok voorkom, in die vlieghok oorplaas.

'n Roterende gesondheidsprogram is noodsaaklik in die stoethok.

Teling

Om bloot 'n duif met enige duif te paar, is 'n "liquorice all sorts"-teling. As u nie 'n definitiewe plan van teling in u broeihok volg nie, sal u so nimmer as nooit 'n suksesvolle duiweboer word nie. U resultate sal wissel tussen 'n bietjie hoop en tou opgooi.

Skaf vir u 'n uitmuntende mannetjie ('n stamvader) aan wat goed presteer het in groot geselskap en wat ook bewys het dat sy jonges presteer. U het moontlik reeds so mannetjie in u hok. Paar hom met vier goeie wyfies en plaas die eiers van elke wyfie onder 'n voerder-paar. Hierdie vier wyfies moet ook 'n goeie vliegrekord hê.

Die hele doel van die teelproses is om 'n mannetjieslyn te vestig. U sal vind dat al die jonges wat uit hierdie metode geteel word, halfbroers, halfsusters, niggies en neefs van mekaar sal wees, want almal is geteel na die mannetjieslyn toe.

Onthou altyd dat by die teel van duiwe is die mannetjie die positiewe en die wyfie die negatiewe bron. U moet sorg dat u teling altyd op die positiewe bron bly.

Degenerasie in die teelproses sal minimaal voorkom, maar as u die teelproses omswaai en na die wyfielyn teel, sal degenerasie mettertyd intree en sal u hele familie binne 'n paar jaar platval.

Onthou die wyfielyn is die negatiewe bron en geen toekoms kan op wyfies gebou word nie.

Dit werk so: Op die eerste dag paar u hierdie stamvader met wyfie nommer een. Paar op dieselfde dag 'n swak paar duiwe wat die rol van voerders gaan speel. Die twee pare sal op omtrent dieselfde dag lê. Breek nou die voerders se eiers en plaas u stamvader en sy wyfie se eiers onder hulle.

Neem nou die wyfie weg by die stamvader vir 'n rusperiode van drie dae, sonder 'n wyfie. Op die vierde dag paar u hom met wyfie nommer twee en op dieselfde dag paar u ook 'n paar voerders om sy tweede ronde eiers uit te broei.

Nadat die wyfies gelê het, plaas u weer u stamvader se eiers onder die voerders en neem u wyfie weg en laat rus hom weer vir drie dae. Op die vierde dag paar u hom weer met wyfie nommer drie en hou so aan to al vier wyfies met die stamvader gepaar is.

Hier volg nou 'n belangrike punt: Die eiers van die stamvader en wyfie nommer vier moet nie weg geplaas word nie. U moet toelaat dat die stamvader sy eie eiers uitbroei aangesien dit hom angstig sal maak om met die teelproses, wat nog voorlê, aan te hou.

As 'n mannetjie net gebruik word om wyfies te trap en die eiers elke keer geplaas word, verloor hy belangstelling en wil nie meer paar nie.

'n Belangrike punt om te onthou is as die kuikens by die voerderpaar sowat twaalf dae oud is, moet die wyfie weggeneem word sodat sy nie weer eiers lê nie. Onthou die voerderpaar moet weer later gepaar word saam met die stamvader sodat hulle weer 'n ronde kleintjies van hom kan grootmaak.

Nadat die stamvader met al vier die goeie wyfies gepaar was, begin die hele proses weer van vooraf en word hy weer met wyfies nommer 1, 2, 3, en 4 gepaar. U moet sorg dat u voerderpare ook weer op dieselfde datums gepaar word sodat die eiers geplaas kan word.

Indien u beskik oor twee sulke stamvader-mannetjies kan 'n tweede reeks parings, soortgelyk aan die soos hierbo beskryf, gevorm word. As u tweede stamvader noue familie van die eerste stamvader kan wees (aan die mannetjie se kant), sal dit meebring dat die teelproses van u mannetjieslyn soveel meer geslaag is.

'n Vraag wat nou onstaan, is wat gebeur as ons stamvaders oud en onvrugbaar raak. Teen hierdie tyd sal u reeds genoeg voortreflike seuns uit die stamvaders geteel het en hulle in die vlieghok getoets het. 'n Stamvader wat begin tekens toon van ouderdom of onvrugbaarheid, kan maklik vervang word met een van die seuns.

Vervang ook die wyfies wat in die teelproses gebruik is een wat ouer as ses jaar is met dogters van die stamvader of met vreemde jong wyfies wat u bekom het. Sodoende kruis u vreemde bloed in u familie in. Die kruising kan goeie resultate meebring en help dat u familie nie te, ingeteel raak nie.

Deur hierdie proses te volg, sal u gedurig in verbinding bly met die mannetjieslyn-teelproses en die proses sal bo gemiddelde prestasies in u hokke veroorsaak.

Ek beveel aan dat u soos volg te werk gaan voor paring om kwaliteit jonges te teel.

Behandeling

Baie van ons duiweboere behandel nie hul stoetduiwe voor paring vir siektes nie. Dit bring mee dat siektes soos mikoplasmose, ecoli en paratifis reeds deur die eier van die wyfie in die kleintjies geplaas word. Die kleintjies word dan sieklik groot en beteken absoluut niks vir die vlieghok nie. 'n Kleintjie wat swak grootgeword het, sal nooit lang afstande suksesvol kan voltooi nie. Dit is dus noodsaaklik dat u seker maak dat elke jonge wat geteel word, die beste moontlike voordeel genie tom die volgende jaar vir u welslae te behaal.

Ek beveel ook aan dat u u stoetduiwe soos volg behandel voordat u hulle oppaar: Begin met die behandeling sowat ses weke voor die paring. Eerstens moet die duiwe ontwurm word met 'n breë spektrum ontwurmings-middels wat elke wurm gelyktydig bestry.

Twee weke daarna behandel u die duiwe gelyktydig teen kropkanker en koksidiose. Daar is verskeie middels op die mark beskikbaar en die behandeling strek oor 'n tydperk van vier dae.

'n Week later volg 'n breë spektrum antibiotika om siektes soos mikoplasmose (asemhaling), ecoli, paratifus en algemene besmetting te bestry. Die behandeling moet oor 'n tydperk van vyf dae strek en 'n multi-vitamienkombinasie moet elke dag bygevoeg word. U paar dan u duiwe twee weke nadat die behandeling voltooi is.

Dit is noodsaaklik dat u vyf dae voordat die eiers van elke paar uitbroei, die ouerpaar kropkanker en koksidiose-tablette ingee. Die tablette sal help dat die ouers vry is van kropkanker en koksidiose en dat die kropmelk, wat aan die kleintjies gevoer word, nie besmet is nie. Die kleintjies kry dus 'n groot hupstoot.

Voeding

Kampioene word in die stoethok gemaak en gebreek. Ek meen dat daar uit die beste paar ter wêreld geteel kan word, maar as die kleintjies swak gevoed word, sal hulle niks in die vlieghok beteken nie. Voeding is dus baie belangrik en u moet toesien dat die mengsel wat u in die broeihok gebruik, sade van hoogstaande gehalte bevat en dat die protein-inhoud van die mengsel hoog is.

Ek meng elke jaar vir my 'n fynsaad-mengsel wat ek by die broeimengsel voeg om seker te maak dat daar 'n breë spektrum sade is waaruit die broeiduiwe kan kies. Die fynsaad-mengsel is: Wit kafferkoring (ses dele), boerkoring (ses dele), geel erte (sewe dele), maple erte (drie dele), groen erte (drie dele), sonneblom (twee dele), bokwiet (drie dele), rooi kafferkoring (vier dele), grondbone (een deel) en duiwe broeipille (vier dele).

Voer u duiwe so: Neem vier dele hoë protein broeimengsel en voeg twee dele van die fynsaad-mengsel daarby. Gooi genoeg kos in die broeiduiwe se bak in die oggend en laat hulle toe om net 'n halfuur lank te eet. Neem dan die kos vir die res van die dag weg.

Saans, wanneer dit weer voertyd is, bring u eers die kos wat die oggend weggeneem is, terug sodat die broeiduiwe alles opeet wat oorgebly het. Daarna kan u vir hulle nog kos gee.

Neem saans die broeiduiwe se kos weg nadat u hulle 'n uur toegelaat het om te eet.

Die volgende oggend moet die weggeneemde kos weer vir die broeiduiwe gegee word sodat hulle dit kan opeet voordat vars kos bygegee word.

Ek beskou dit ook as uiters noodsaaklik dat 'n kombinasie van vitamine, minerale en aminosuur elke tweede dag in die water van die broeiduiwe gegooi word. Van die beste produkte om te gebruik, is Premolt 100 of Breed-Moult Max.

Maak ook seker dat vars skulpgruis daagliks tot die beskikking van die broeiduiwe is. Dit is raadsaam om elke Sondag vir hulle fyngekapte vygies, soutbos en groenblare te gee.

Ek beveel aan dat u geen verdere babas of eiers na 1 Desember elke jaar in u hokke toelaat nie. Die rede daarvoor is dat ons van 1 Desember af begin met 'n jongduif-oriëntasieprogram.

Deur Derick Streak

Find us on Facebook
Follow Us