Opgradeer u duiwehok so

Op die duiwekalenderjaar is die verveerseisoen vir die duif die spanningsvolste tydperk, aangesien duisende vere vervang moet word.

Byvoeding en algehele gesondheid is baie belangrik om ordentlike vere te bou vir die komende vliegseisoen. My gunsteling produkte vir goeie vere is Premolt 100, Breed & Moult Max en Dova Moult.

Die verveerseisoen strek vanaf 1 Desember to 1 Junie die volgende jaar. Onthou as u nie sorgvuldig na u duiwe kyk in die afseisoen nie, kan die vliegseisoen wat volg, katastrofies wees.

Die sukses van jou vliegseisoen begin reeds in die afseisoen.

Kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar veranderings aan u duiwehok.

Oorpopulasie:

Ek sonder hierdie punt uit as die grootste oorsaak van swak prestasies. Hoeveel duiwe in die hok? Maal lengte x breedte x hoogte van u hok om die aantal kubieke meter te bepaal.

Maal nou hierdie getal met 3 duiwe per kubieke meter. Dit gee vir u die aantal duiwe wat u in u hok moet toelaat. Dit is belangrik dat u hokke eerder groter maak as om meer duiwe daarin te prop.

Vloer:

'n Hout vloer is die beste en hier beveel ek Supawood 16mm aan. Dit krap maklik skoon en is goed bestand teen vog. 'n Sementvloer is onwenslik, aangesien dit bydra tot 'n koue hok. Koue hokke verhinder duiwe om op vorm te kom.

Kante van hok:

Verskeie materiale kan gebruik word soos asbes, hardebord of drielaag hout. Verf die binnekant altyd met P.V.A. verf, aangesien dit 'n water basis het. Emalje verf irriteer die oë en asemhaling nadat dit pas geverf is en moet vermy word aan die binnekant. Emalje verf kan aan die buitekant gebruik word.

Indien u verkies om dit nie te verf aan die binnekant nie, moet ou asbes, hardebord en drielaag hout gebruik word. Nuwe produkte het 'n gom of vervaardigings reuk wat afgegee word as dit nuut is en is nadelig vir duiwe.

Moenie sink of plaat gebruik nie, aangesien dit te warm bak in die son en u hok in 'n bakoond verander. In die winter word plaat ook snags te koud. Temperatuur wisseling in u hok moet so min as moontlik wees tussen 18-23C.

Maak ook absoluut seker dat u hok waterdig is. Nat hokke bring siektes mee wat meer onnodige finansiële uitgawe meebring.

Dak:

'n Plat dak is nie net oudmodies nie, maak ook onprakties in 'n duiwehok. 'n Sinkplaat dak vererger die situasie nog meer en het dieselfde effek as plaat aan die kante van die hok. 'n Korrekte dak moet die volgende voordele aan die duiwe bied.

Ou lug moet so ver moontlik bo die duiwe weg beweeg.

Hitte wat deur sonlig onder die dak veroorsaak word moet weg vanaf duiwe wees.

Die dak moet meer ruimte in u hok gee wat voordelig is vir oorpopulasie. Slegs 'n staandak voldoen aan hierdie vereistes en ek beveel dit ten sterkste aan. Asbes of teëls moet vir dakmateriaal gebruik word.

Plafon:

Dit is noodsaaklik dat enige hok met 'n staandak, 'n plafon moet hê sodat die duiwe nie op die dakbalke gaan sit nie. Die konstruksie van die plafon is belangrik, omdat die ventilasie in aanmerking geneem moet word.

Die plafon strek van agter af oor die neskaste vir 'n distansie van nagenoeg 1,2 meter na voor. Van daar af gebruik ons ogiesdraad of enige soortgelyke materiaal wat lug maklik deurlaat en wat sal verhoed dat die duiwe in die nok van die dak ingaan.

Let ook daarop dat die plafon van agter effe skuins opwaarts moet lê sodat ou lug en hitte wat vanaf die duiwe opwaarts beweeg, gehelp kan word om op te beweeg deur die ogiesdraad na die nok van die dak toe.

Die ou lug in die dak beweeg nou deur die dakplate en teëls na buite. Ventelasie horkies kan ook aangebring word aan die kante van die dak om te help met die uitlaat van ou lug. Elektriese suiers is ook prakties.

Vakkies:

Duiwe se aansporing om vinniger huis toe te vlieg is, sy liefde vir kleintjies, eiers, 'n wyfie, kos, sy vakkie en sy baas. 'n Vakkie moet dus uiters gerieflik wees aangesien dit sy troon is en hy tot die dood toe sal baklei daarvoor.

'n Vakkie wat vlak en klein is, beïndruk duiwe nie.

Baie duiweboere installeer kleiner vakkies in 'n hok om plek te maak vir sy "te veel" duiwe.

Oorbevolking tel teen hom en daal sy prestasies dus.

My vakkies is 380 x 450 x 500 mm diep en daar is slegs 16 duiwe per kompartement. Dit dien dus as 'n vakkie sowel as 'n neskas.

Ventelasie:

Ventelasie in 'n duiwehok is van onder na bo. 'n Trek beweeg van kant tot kant. Vermy 'n trek. Wind is nie ventelasie nie. Probeer dat vars lug aan die onderkant van die hok in kom en opwaarts beweeg soos dit verhit. (Agterkant en voorkant).

Sonlig:

Sonlig het drie belangrike funksies in duiwehokke:

Dit maak kieme dood.

Dit dra by om hokke droog te hou.

Sonlig is noodsaaklik om duiwe op vorm te kry.

'n Duiwehok moet so beplan word dat tussen 20% en 50% van die dak of voorkant-area, sonlig deurlaat.

Hokke wat te oop is voor veroorsaak dat wind inwaai en dat ou lug herhaaldelik oor die duiwe warrel. Honde, katte en ongediertes is ook so te maklik sigbaar wat onnodige stres veroorsaak.

Vir die van u wat nog nie aandag gegee het aan die ent vir Pokke, Paramyxo virus en Salmonella nie, is daar nog 'n bietjie tyd oor. Kom ons kyk na hierdie drie inentings.

Paramyxo Virus:

Dit is verpligtend om vir hierdie virus te ent en wel met 'n erkende entstof wat eenjaar beskerming bied. Die entstowwe is Nobivac, Colombovac, Talovac en PMV I.

Doen dit onmiddelik aangesien hierdie virus u totale hok kan uitwis as hy 'n houvas kry op ongeënte duiwe. Dit is raadsaam om jong deifies een maand na speen ouderdom reeds te ent.

Pokke:

'n Goeie entstof is Nobivac Pokke entstof van Medpet. Ek stel voor dat u dit doen twee weke na die Paramyxo inenting. Om Pokke te kry in die vliegseisoen is ongemaklik en kan sulke duiwe vir om en by 6 to 8 weke nie gevlieg word nie.

Salmonella:

Daar is enstowwe op die mark beskikbaar om u duiwe teen hierdie bakterie te ent. Ek is nie 'n groot voorstaander daarvan nie. Ek dink ons spuit te veel middels in. Daar is egter niks verkeerd om u duiwe daarvoor te ent nie.

Hierdie enting kan twee weke na die pokke enting gedoen word. Maak egter seker dat u, u duiwe sorgvuldig behandel teen Salmonella alvorens u hulle inent. Om duiwe in te ent wat reeds Salmonella onder lede het is verkeerd.

Deur Derick Streak

Find us on Facebook
Follow Us