Voedings Wenke en Metodes

Om duiwe volgens 'n maat te voer is uiters gevaarlik en baie duiweboere is al op die manier begrawe. Maak gebruik van voerbakke, voer die duiwe soggens en saans net 'n klein hoeveelheid meer as wat hulle kan opvreet en verwyder die bake so na plus-minus tien minute en sodoende kan u 'n beraamde maat vir u duiwe bepaal.

Die maat wat u sodoende bepaal kan nooit as 'n presiese maat beskou word nie omdat die volgende faktore veral gedurende die vliegseisoen 'n baie groot rol speel.

Oefening en Padwerk

Wanneer met oefening en padwerk, met gesonde duiwe, begin word neem voedinginname toe en u moet aanpas.

Vermindering in vliegspan

Indien duiwe weens oefening verlore raak en jou vliegspan verminder, moet aanpassings gemaak word.

Kosvoorraad

As kosvoorraad opraak en swakker of beter gehalte graan word aangekoop, kan 'n verandering in voerinname ook verwag word.

Bymiddels tot voeding

Wanneer voeding aangevul word met heuning, glukose, brouersgis ensovoorts, sal 'n afname van voerinname ook waarneembaar wees. Toename in oefening kan weer voedingsinname verhoog.

Aparte byvoedings

Wanneer duiweboere ekstra kossoorte soos uitgedopte sonneblom, fynsaad ensovoorts as aparte maaltye normaalweg, smiddae gee, moet kosmaat aangepas word.

Oefenvlugte

Net na harde padwerk (oefenvlugte) eet duiwe normaalweg minder en met volgende voeding sal duiwe meer vreet en moet meer gevoer word.

Klimaatstoestande

Klimaatstoestande speel ook 'n rol en so kan koue en hitte saam met oefenvlugte ook 'n groot rol speel in die hoeveelheid wat duiwe vreet.

Klein duifies in nes

Sekere duiwe wat kleintjies in die vlieghokke het, vreet geweldig meer kos en voorsiening moet tydens voeding vir hierdie duiwe gemaak word.

Dit is van die uiterste belang dat u as duiweboer alle vermelde faktore plus enige ander omstandighede gedurig in aanmerking neem en voeding daarvolgens aanpas.

Voeding vir korter afstande

Vir korter afstande bestaan verskeie baie goeie voermetodes soos byvoorbeeld:

a. Duiwe moet die laaste drie dae voor mandjie net ± 80-90 persent van voeding saans te gee.

b. Duiwe op dag van mandjie ± 10 uur voormiddag laaste voeding te gee.

c. Duiwe moet byvoorbeeld Dinsdae, Woensdae en Donderdae 80-90 persent van voeding te gee en Vrydae ogende volt e voer. Die kos sal verteer wees met loslating op Saterdae.

d. Drasties maar ook effektief om duiwe vir twee tot drie dae voor inkorwing op kortafstande niks of feitlik niks te voer nie en bymiddels soos glukose en heuning te gee.

Opsomming

Ten slotte is u die duiweboer en behoort die beste en enigste waarnemer te wees om die wenke in aanmerking te neem, want as u duiwe begin minder voer raak hulle hongerder en as u hulle dan met 'n maat meer voer sal hulle baie meer vreet. U as duiweboer moet waarneem en nogmaals waarneem want u is werklik alleen by die hokke en geen buitestaander kan hier van hulp wees oor 'n tydperk van maande nie.

Voedingswenk vir Verveerseisoen

Voeg tydens verveerseisoen ± 25 persent ekstra proteïene elke tweede dag by u voermengsel en gebruik byvoorbeeld sade soos sonneblom, ertjies, boontjies ensovoorts, omdat die duif se liggaam hoofsaaklik uit proteïene bestaan en u sodoende 'n goeie verveer sal verseker.

Deur Piet Klue

Find us on Facebook
Follow Us