Voorkom so eiers wat nie uitbroei nie

Dit het al verskeie kere gebeur dat duiweboere se duiwe se eiers nie uitbroei nie. 'n Ander verskynsel is dat die eiers onvrugbaar is en selfs dat die kleintjies in die dop doodgaan. Ek is seker in u eie hok dit al vele kere ondervind.

Bogenoemde verskynsels is glad nie aangenaam nie. 'n Mens beplan tog jou teelprogram vooruit en gebruik spesifieke duiwe om lyn-, in-, en kruisteling toe te pas.

Om dan gekniehalter te word deur baie babas te verloor, is definitief frustrerend. Kom ons ontleed 'n bietjie die probleme.

Antibiotika in die teelprogram

Die gebruik van antibiotika wanneer die wyfie dragtig is, het definitief 'n nadelige effek op die vrugbaarheid en die uitbroeivermoë van die kleintjies. Antibiotika in die teelprogram moet aangewend word tot en met sewe dae voordat die duiwe gepaar word.

'n Ander geskikte tyd vir die gebruik van hierdie middels, is nadat die wyfie haar tweede eier gelê het. Hierdie middels moet ook nie gegee word terwyl die kleintjies jonger as tien dae is nie. Dit strem hulle groeiproses. Antibiotika is grootliks daarvoor verantwoordelik dat die embrios van die eier reeds vroeg doodgaan en geen kleintjie sal uitbroei nie.

Swak Eiers

Ek is 'n voorstander daarvan dat eiers met 'n swak dop, dit wil sê, eiers met dun, deurskynende doppe, growwe doppe nie uitgebroei moet word nie.

Gee voorkeur aan eiers met 'n sterk, wit, porseleinagtige dop wat se dikte rondom dieselfde is. Die eier moet blink nadat dit gelê is en nie dof en grof wees nie.

U sal vind dat die beste kleintjies uit sulke eiers voortgebring word. Die swakker eiers bring die "mog ek troffe" duiwe voort. Hierdie duiwe dra by tot oorpopulasie in die vlieghok, wat op sy beurt weer lei tot verhoogde stresvlakke, siektetoestande en swak prestasies.

Dit is ongelukkig so dat ons duiwe-gemeenskap 'n kleintjie uit elke eier wil teel. Ek het al so ver gegaan om wyfies wat gereeld swak eiers lê, te elimineer. Ek het ook agtergekom dat wyfies wat pragtige sterk eiers lê, my beste stoetduiwe is.

U moet egter seker maak dat daar genoeg skulpgruis, piksteen en pikpot in u broeihok beskikbaar is, sodat genoegsame minerale opgeneem kan word om te help met die eiervorming.

Addisionele kalsium kan oor die kos of in die water twee tot drie maal per week, bygevoeg word. Hierdie addisionele minerale is ook uiters geskik vir die vorming van 'n sterk beenstruktuur in die jonges.

Siektetoestande by die mannetjie of die wyfie ka nook bydrae dat swak eiers voortgebring word. Onvrugbare eiers is ook moontlik. Dit kan ook veroorsaak dat die kleintjies in die dop doodgaan.

Het u al gemerk dat 'n kleintjie nie die vermoë het om uit die dop te pik nie? Sulke kleintjies moet nie aangehelp word deur die dop met u naels te kraak nie.

Hierdie kleintjie is reeds 'n swakkeling en sal nooit 'n kampioen word nie. Baie van hierdie kleintjies is voortgebring deur ouers wat nie 100% gesond was toe hulle gepaar het nie.

Salmonella, E.-coli en Paratifus is 'n bakteriese groep wat geneig is om te veroorsaak dat die embrio in die eier doodgaan.

Mikoplasmose (asemhaling siektes) is ook geneig om dieselfde te doen. Duiwe wat hierdie siektes onderlede het moet nie gepaar word nie.

'n Volledige behandeling voor paring is dus baie belangrik en moet 'n antibiotika gebruik word wat al hierdie siektes eenmalig hok slaan.

Ek sal die volgende behandeling aanbeveel voordat duiwe gepaar word;

Drie weke voor paring word broeiduiwe vir kanker en koksidiose gelyktydig behandel vir 'n periode van vyf dae.

Twee weke voor paring volg 'n behandeling met 'n breë spektrum antibiotika vir 'n periode van vyf dae.

Duiwe word gepaar sewe dae nadat die antibiotiese behandeling gestaak is.

'n Multi-vitamien kombinasie moet gedurende hierdie hele periode elke tweede dag aan die broeiduiwe gegee word.

Nadat twee stelle babas geteel is, moet die wyfies vroegtydig, vir 'n rus periode verwyder word, voordat hulle weer lê. Volg daarna dieselfde behandeling met u broeiduiwe. Dit is ook nou die korrekte tyd om u pare te verander om sodoende ander koppels ook te toets. Teel weer twee stelle babas.

Die teelseisoen behoort daarna einde se kant toe te staan.

Deur Derick Streak

Find us on Facebook
Follow Us